Your browser do not support script. Here are news slide. List of Extension Numbers

List of Extension Numbers   Telephone:886-2-23685999 886-2-66145999

Administrative staff Research Fellow Research Assistants Visitors 
Name Room(Ext.)
 Yee-Ling Lai  201 (441)
 Fang-Tzu Kuo  201 (443)
 Hsiao-Ching Liu  301 (442)
 Pi, Han Chang  600 (400)
 Pei-Chun Wang  601 (336)
 Miao Ping Hung  601 (332)
 Pei-Hsun Hung  601 (427)
 Pei-feng Shin  601 (400)
 Szu-Chieh Lin  601 (341)
 Shu-Min Yeh  601 (331)
 Yueh-Hwa Lee  601 (333)
 Mei-Ling Kuo  602 (342)
 Shelly huang  606 (382)
 Ching-Wen Wang  606 (383)
 Lin, Yu-Tuan  743 (743)
 Huang, Shu-chuen  746 (422)
 Jia-Hsuan He  746 (701)
Name Ext. SIP #
 Yu, Chia-Fu   62893905928
 Yeh, Yeong-Nan   62993905929
 Chen, Yi-Chiuan   63093905930
 Cheng, Jih-Hsin   63193905931
 Hsiao, Chin-Yu   63393905933
 Wu, Derchyi   63693905936

Postdoctors

Name Ext.
 Wan-Yu Tsai  619
 Yusuke Shimabukuro  620
 Guokuan Shao  621
 Hung-Yu Yeh  621
 Sheng-Fu Chiu  622
 Saud Hussein  623
 Jyun-Ao Lin  623
 Chao Zhang  624
 Yasuhiro Terakado   625
 Chia-Liang Sun  626
 Taiji Marugame  637
Name Ext. SIP #
 Cheng, Shun-Jen   702 93905902
 Kan, Su-Jen   703 93905903
 Liu, Tai-Ping   704 93905904
 Lam, Ching Hung  705 93905905
 Liang, Fei-tsen   706 93905906
 Hui, Kin Ming   707 93905907
 Hsieh, Chun-Chung  708 93905908
 Chou, Wun-Seng   709 93905909
 Ming-Lun Hsieh  710 93905910
 Lih, Ko-Wei   711 93905911
 Lee, Jyh-Hao   735 93905955
 Chow, Yunshyong   736 93905956
 Hsieh, June   737 93905937
 Hwang, Chii-Ruey   738 93905938
 Huang, I-Chiau   740 93905940
 Elling, Volker  741 93905941
 Wang, Julie Tzu-Yueh   742 93905942

Retired Research Fellow

Name Ext.
 Hwang, Jenn Fang   400
 Chang, Chin-Huei   635
 Lee, Hsuan-Pei   635
 Shih, Shy-Ming   715
 Hsu, Kuang-Yau   716
 Roan, Shi-Shyr   716
 Du, Bau-Sen   716
 Chiang, Tzuu-Shuh   739
 Liu, Fon-Che   744
Name Ext.
 Nai-Heng Hsu  619
 Yi-Lin Lee  620
 Kang-Gang Liu  621
 Fu-Hsuan Ho  624
 Kai-Lun Lo  625
Name Room Visiting
Yamada, Hiromichi 723 2017-05-01
~ 2018-04-30
Rao, Sheng 618 2017-09-10
~ 2018-08-31
Fritsch, Kevin 752 2018-02-02
~ 2018-03-31
Herrmann, Hendrik 725 2018-02-20
~ 2018-03-26
Noh, Se Eun 729 2018-03-01
~ 2019-02-28
Li, Jhih-Huang 734 2018-03-08
~ 2018-04-15
Marinescu, George 727 2018-03-12
~ 2018-03-24
Pogrebkov, Andrei 726 2018-04-01
~ 2018-04-15
Grinevich, Piotr 727 2018-04-01
~ 2018-04-15
Shen, Xu 2018-05-06
~ 2018-05-20
Li, Wen-Ching Winnie 727 2018-05-27
~ 2018-06-03
Cao, Xiwang 2018-06-01
~ 2018-06-30
Matveev, Vladimir Borisovich 2018-06-17
~ 2018-06-30
Miller, Peter 2018-06-26
~ 2018-07-12
Kodama, Yuji 2018-07-01
~ 2018-07-22